niedziela, 26 czerwca 2011

Relationships with nature

 
 
Oto kolejne trzy moje płótna malowane w technice olejnej. Ponownie powróciłam na łono natury i to z niej zaczerpnęłam inspiracji. W obrazach chciałam pokazać relacje między przyrodą a człowiekiem. Łagodne twarze kobiet zestawiłam ze świeżością i żywymi kolorami natury. Na każdym z dzieł poruszyłam kwestie różnych struktur, czy to plątanina gałązek, faktura błony kokonu, czy delikatnej, mięsistej materii meduzy. Wprowadzając kontrastujące, głębokie cienie dodałam nutkę niepokoju.

Here's my next three oil canvases. I again returned to the bosom of nature and I inspired by it. I want to show the relations between nature and man. I set together soft women's faces with the freshness of nature and its vibrant colors. Each of the works touch upon a problem of various structures:  tangle of twigs, cocoon facture or nice, fleshy matter of jellyfish. I added a note of anxiety by introducing a contrasting, deep shadows.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz