środa, 2 lutego 2011

Propozycje Logo

 
 


 


 


Plakaty

 
 
 
 Drugi i czwarty projekt przygotowany na ilustracje. Moim zadaniem było stworzyć wymyślną kreaturę i opisać ja w sposób charakterystyczny dla planszy medycznej przedstawiającą anatomię. Tak oto powstała w mojej głowie wizja ludzkiej hermafrodyty. Ostatni plakat to moja wersja ilustracji sloganu zaczerpniętego z filmu "Rewers."

The second and fourth project was prepared for the illustrations. My target was to create fanciful creature and describe it in a way characteristic for the medical board. This is how I created a vision of human hermaphrodite. Last poster is my version of illustration's slogan taken from the movie "Reverse."

Urban Vision Quest


Projekty na plakat dla Urban Vision Quest kierowany do dzieci i młodzieży. Stworki kreacji Mateusza Gapskiego, na drugim plakacie przerobione przeze mnie na wektor. Ostatecznie wydrukowana pierwsza wersja.

Poster Projects for Urban Vision Quest addressed at children and teenagers. Matthew Gapski creative creatures, which I converted in vector on second poster. Finally, the first version was printed

Kalendarz na rok 2011

 
 
 

Kalendarz na zlecenie Urzędu Miasta w Turku. Gotowy już we wrześniu, wydany w styczniu stąd dopiero teraz wrzucam projekt. Zdjęcia z archiwum urzędu miejskiego.

The calendar for the City Office in Turek. The project was completed in September, bu you can buy it until January. Photos from the archives of the Municipal Office.

Oblicza kobiety - Woman's faces

 
 Sitodruki z tego kwartału. Wydruki w formacie 100x70 na kartonie. Jako temat wybrałam różne oblicza kobiety. Do charakteru poszczególnych projektów starałam się też dopasować odpowiednie środki.

These are silkscreen prints from this quarter. 100x70 format prints on paper. Different woman's faces become theme of my projectsI tried to match the appropriate measures for each one.